finis vitae

Uitvaartverzorging

Onze persoonlijke uitvaartzorg

Bespreken

Week van
de uitvaart

Op de dag van het overlijden bespreken we de verzorging en de opbaring. Indien de gelegenheid er is, gaan we alvast in op de globale invulling van de uitvaart: wanneer vindt deze plaats en waar? Wel of geen condoleance? Vanzelfsprekend kunnen we het hier ook later over hebben. De volgende dag nemen we rustig de tijd om de rouwkaart te kiezen, de tekst te schrijven en eventueel om een advertentie op te stellen. Ook spreken we af wie de enveloppen schrijft terwijl we wachten op de proefdruk.

UW wensen

Praktische
zaken

In de dagen daarna leggen we praktische zaken en speciale wensen vast. Denk daarbij aan het wel of niet wensen van bloemen, de rouwauto en dergelijken. Uiteraard bespreken we de speciale wensen voor de uitvaart en overleggen we over de invulling daarvan. Wanneer het een kerkelijke uitvaart betreft, houden wij ons inhoudelijk op de achtergrond. Wel blijven wij verantwoordelijk voor de logistieke planning en zullen we in nauw overleg alles goed laten verlopen. 

“Rouw is de pijn die we moeten betalen voor de liefde die we voor iemand voelen.”

Uw Inbreng

Het
draaiboek

Wij stellen voor u een draaiboek samen zodat niets aan het toeval kan worden overgelaten. Onderwerpen als muziek en taakverdeling worden tot in detail beschreven. Ook hier is weer veel ruimte voor inbreng en input van u als nabestaanden. Op de dag voorafgaand aan de uitvaart helpt het draaiboek ons de puntjes op de i te zetten, alles nog eens goed te controleren en voor te bereiden. Samen staan we hier uitgebreid bij stil. 

Het afscheid

Dag van
de uitvaart

De dag van de uitvaart. Een emotionele dag, waar u later met een goed gevoel op terug wilt kunnen kijken. Schroom dus niet om ons te benaderen met vragen, suggesties of zaken waar u mee zit of waar u over twijfelt. Op deze dag komt immers alles samen in het afscheid, dat uiteindelijk een waardevolle herinnering wordt. En daarin kunnen we niet zorgvuldig genoeg zijn.

“Bijzondere mensen sterven niet, zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.”